Forside


mal_08

Jeg, Thorbjørn Johan Sander, ble født hjemme på slektsgården Sander (bildet ovenfor) på Sander i Sør-Odal 7. mai 1928 som nr. 4 av 5 søsken, og som den første sønnen, altså som odelsgutt. Etter å ha fylt 8 år, ble jeg våren 1936 innskrevet på Sander skole.

Like over nyttår 1938 fikk jeg skarlagensfeber, som gikk over til hjernehinnebetennelse, og det førte til at jeg ble helt døv. Jeg måtte slutte på hjemmeskolen. Høsten 1938, 10 år gammel, begynte jeg i 3. klasse på Skådalen offentlige skole for døve, ved Holmenkollbanen i utkanten av Oslo. Det var internatskole, så jeg kom hjem bare i feriene. I juni 1944 ble jeg konfirmert. Så var jeg hjemme på gården det siste krigsåret.

Høsten 1945 begynte jeg på yrkesskolen for døve i Bergen, på snekkerlinjen. Jeg hadde lært litt av snekkeryrket på døveskolen, og man regnet med at jeg kunne bli en dugelig møbelsnekker. Jeg hadde for lengst oppgitt tanken på å overta slektsgården. Alle mente det var nærmest umulig for en døv å fungere som bonde. Det var ingen hjelpemidler for døve den gangen.

I Bergen ble det lagt merke til at jeg hadde gode norsk-kunnskaper, og jeg fikk etter en tid tilbud om læreplass hos en boktrykker i byen. Der utdannet jeg meg til typograf, et yrke som på den tiden ble regnet som lukket for døve. Mens jeg holdt på med min 4-årige læretid, så Norges Døveforbund i meg muligheten til å etablere eget trykkeri, og dette ble forberedt sammen med min mester og yrkesskolens bestyrer.

Da jeg var ferdig utlært, var Døves Trykkeri AS klart for oppstart og det åpnet 1. april 1951 med meg som faktor. Da var jeg også blitt redaktør for Norges Døveforbunds tidsskrift. Jeg tok så håndverksbrev i boktrykkerfaget, og trykkeriet utvidet stadig. Jeg var faktor der til 1968. Da ble jeg ansatt i Norges Døveforbund som konsulent med spesialoppgaver, samtidig som jeg fortsatte som redaktør.

Da Døves Forlag AS ble opprettet i 1985, ble jeg forlagssjef, litt senere også daglig leder i forlaget, og der var jeg til jeg gikk av etter å ha nådd pensjonsalder.

I 1990 hadde jeg tatt initiativet til opprettelsen av Norsk Døvehistorisk Selskap, hvor jeg var blitt leder og redaktør for selskapets medlemsblad. Da jeg sluttet i forlaget, fikk selskapet kontor i Bergen, og dette kontoret, i Kalfarveien 79, har senere vært min arbeidsplass, og hvor jeg hovedsakelig arbeider med historie, skriver bøker o. a.

Vil du vite mer
så kan du klikke på ”Om meg” eller et annet tema du finner i menyen.

SLEKTS-SIDENE
For å åpne slekts-sidene (se i hodet ovenfor:  SLEKT), trenger du et passord, for de sidene er beregnet bare på slektninger av meg. Er du slektning, kan du få passordet ved å kontakte meg.                                   Slektssidene inneholder: Alle slektsbrev jeg har sendt fra 2007 og til nå. Videre: Personalia: Dødsfall, fødsler, ekteskap/samboerskap, oversikt over runde år framover og nyheter av forskjellig slag innen slekten.

Fra før hadde jeg min CI-historie på nettet, fordi mange var interessert i å få en detaljert beskrivelse av hvordan jeg opplevde å få tilbake litt av min hørsel, så å si «minutt for minutt». Jeg har også hatt to slektssider på nettet. Det var komplisert å oppdatere de sidene, og jeg følte behov for en hjemmeside med ”noe mer”. Derfor har jeg opprettet ny, utvidet hjemmeside, hvor også CI-historien er med.