Norsk aldersrekord!

Emma Kirkeberg Mørk (gen. 14, Tosten-grenen) datterdatterdatter av min fetter Olav Georg Duelien, stilte opp på 10 km i Sentrumsløpet i Oslo 23. april, klasse 14-15 år. Tiden hennes ble 37,12, som er ny norsk aldersrekord for jenter. Tiden var så sterk at den svarte til 11. plass blant kvinnene. Emma, som er fra Åbogen i Eidskog, men bor med familien i Drammen, startet for Drammens-klubben IF Hellas.

Tapt kamp for grendeskolene…

En lang, intens kamp for å få beholde grendeskolene i Sør-Odal ble avsluttet ved at kommunestyret i midten av april 2016 vedtok – med 16 mot 11 stemmer – at det skal bygges en skole på Skarnes som skal romme alle barna i kommunen, over 800 elever. De fire grendeskolene: Sander, Slåstad, Ullern og Disenå, skal legges ned når den nye storskolen står ferdig, antakelig i 2019.

Foran siste kommunevalg var det klart at Høyre og Senterpartiet gikk inn for å bygge skole på Skarnes for alle barn i kommunen, og altså legge ned de fire grendeskolene. Arbeiderpartiet programfestet at partiet gikk inn for å beholde grendeskolene. Et nytt parti, Bygelista, lovet å kjempe for grendeskolene. Resultatet ble at de borgerlige mistet flertallet. Arbeiderpartiet gikk fram, men ikke til gammel storhet. Bygdelista ble valgets store vinner. Men så allierte Arbeiderpartiet seg med Senterpartiet og lot dette partiet få varaordføreren, som hadde presentert seg som den største storskole-entusiasten, og ordføreren ville plutselig bare beholde Sander skole, for så å ofre denne også. Imens ble det gjennomført en Gallup-undersøkelse, bestilt av lokalavisen Glåmdalen, og som viste at det var klart flertall i kommunen for å bevare grendeskolene. Dette påvirket ikke flertallet i kommunestyret, men tre av Arbeiderpartiets representanter meldte seg ut av partiet.

De som stemte for å beholde grendeskolene var Bygdelista, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og de tre utmeldte fra Arbeiderpartiet.

Kommunestyret vedtok også at grendene ikke skal få lov å bruke de tomme skolebyggene til privatskoler/montessoriskoler (noe de altså fryktet).

Det er trist å se hvordan grendene er blitt utarmet siden jeg var barn. Den gangen var det tre dagligvarebutikker på Sander, og et bakeriutsalg, to kafeer, et hotell/pensjonat med kino, et hospits, postkontor, tre sagbruk, jernbanestasjon med godsekspedisjon, skomaker, skredder, jordmor, flere bygningssnekkere, smed, og mer til. Alt dette er borte. Nå skal også den store, fine skolen tas fra grendeboerne. For en sørgelig utvikling! – Jeg kjempet, i form av en rekke debattinnlegg i lokalavisa, sammen med de som ville beholde skolestrukturen i Sør-Odal, men «vi» tapte. Sic…

Birkebeiner!

Karoline Duelien Vaaje (gen. 14, Tosten-grenen) sønnedatterdatter av min fetter Olav Georg Duelien, stilte i år for første gang opp i Birkebeinerrennet, 16-årsklassen for jenter, og hun tok 3.-plassen i klassen. «Jeg gikk fortere enn mamma. Det var stas», sa hun til avisen «Glåmdalen» etter løpet. Hun bor på Granli like øst for Kongsvinger.