Mine bøker

Jeg har gjennom årene skrevet mange bøker, enten vært forfatter eller redaktør. Her er et utvalg av bøker som jeg har vært forfatter for:

«Slektsbok for slekten Sander fra Sør-Odal»

Denne boken kom ut i 2013. Den er på 336 store sider og koster nå bare kr 200. Fåes bare hos forfatteren, Thorbjørn Johan Sander.

«God dag mann…»

Spøk og alvor fra hørselshemmedes verden

"God dag, mann... " Spøk og alvor fra hørselshemmedes verden

Det er mye humor blant tunghørte og døve. Denne boken, som er blitt til etter mange oppfordringer, inneholder en mengde vitser og humoristiske illustrasjoner, hvorav de fleste er hentet fra de hørselshemmedes egen presse i en rekke land. En viktig egenskap er å kunne spøke og more seg over sin egen situasjon, og denne boken beviser at dette er en egenskap mange hørselshemmede har.
Men boken inneholder også en mengde historier og typiske situasjoner som døve og tunghørte daglig opplever, og det kan være lærerikt for folk flest å bli kjent med hvordan det er å leve som ikke-hørende i vårt samfunn. Forfatteren har hatt et ønske om at hørende lesere skal få bedre forståelse for medmennesker som sliter med å forstå og bli forstått.

Boken er på 186 sider Den er utsolgt.


 

Christianssands Døvstummeinstitut 1850-1893

Kristiansand Døveforening 1908-2008

bok_christianssands_døvstummeinstitut

Boken er delt i to:
Første del er historien om den gamle døveskolen i Kristiansand, som er blitt glemt etter nedleggelsen i 1893. Skolen var en tid landets nest største døveskole, med over 70 elever fra Rogaland, Agder-fylkene og Telemark, og undervisningen foregikk allerede fra opprettelsen i 1850 etter ”den tyske metode” (talemetoden). Elevene ble konfirmert i domkirken.
Annen del er historien om Kristiansand Døveforening, som lenge var en kristelig forening og en tid hadde et styre bestående av bare skomakere, døve og hørende. I dag er det en moderne forening med et prektig senter på Dvergsnestangen.

Boken er på 192 sider + omslag, utgitt av Kristiansand Døveforening i 2008. Den kan fås fra Kristiansand Døveforening.

Vi som ikke hørte flyalarmen

Hørselshemmede under krig og okkupasjon 1939-45

bok_vi_som_ikke_hørte_flyalarmen

I denne boken forteller forfatteren om egne og andre døve/tunghørtes situasjon og mer eller mindre dramatiske opplevelser i krigsårene, og innimellom kan vi også følge krigens utvikling helt fra Tysklands annektering av Østerrike, vinterkrigen i Finland og fram til den store freds-sommeren 1945.

Boken er på 208 sider + omslag.

Utgitt på Sigma Forlag AS, Bergen, 2006.

Den er utsolgt.
 

Døveforeningen i Stavanger gjennom hundre år 1900-2000

bok_døveforeningen_i_stavanger_gjennom_hundre_år_1900-2000

Her er altså historien om de døves foreningsliv i Rogalands-området, med Stavanger i sentrum. I mange år var miljøet preget av at det var en kristelig forening, og en merkesak var å få egen prest og kirke i byen. Det var samtidig så sterke folk i dette miljøet at de tok saken i egne hender, delvis i kamp mot hovedpresten for døve i Oslo. Senere ble det kamp omkring Døves hus, som også ble reist på kristelig grunnlag. Døveforeningen der har derfor en usedvalig spennende historie sammenlignet med de andre døveforeningene

Boken er på 128 siden + omslag. Utgitt av Stavanger Døveforening til jubileet i 2000. Kan fås fra nevnte forening.

 

Døveidretten i Oslo gjennom 110 år 1892-2002

bok_døveidretten_i_Oslo_gjennom_110_år_1892-2002

Boken begynner med forspillet til opprettelsen av De Døves Skiklub høsten 1892, inspirert av polarforskeren Frithjof Nansen, som på den tiden begeistret hele landet, også landets døve, med sin skiferd over Grønland. Skisport og hytteliv – ut i Guds frie natur – ble ungdommens motto.

Boka inneholder videre historien om de øvrige sportslagene for døve i Oslo: Døves Turn- og Idrætsforening, Døves Idrætsforening, Døves Sportsalliance, Døves Ungdomslag og Oslo Døves Skytterlag, alle senere samlet i Oslo Døves Sportsklubb.

Boken er på 232 sider + omslag, utgitt 2002, og kan fås ved henvendelse til Oslo Døves Sportsklubb.

Fra Christiania Døvstumme-Institut til Skådalen kompetansesenter

Døveskolen i Oslo gjennom 150 år, 1848-1998

bok_fra_christiania_døvstumme-institut_til_skådalen_kompetansesenter

Her kan vi følge utviklingen fra Fredrik Glad Balchen begynte å utdanne seg som døvelærer, opprettet den første døveskolen som tok i bruk talemetoden her i landet, og alle omskiftninger gjennom 150 år, fra privat til offentlig skole, fra frivillighet til skoleplikt, skiftende metoder og idelologi, kamp for/mot tegnspråk osv.
En informativ bok om det meste og viktigste som har skjedd innen norsk døveundervisning fra den spede, famlende begynnelse og fram til våre dager.

Boken er på 216 sider + omslag, utgitt av Skådalen Kompetansesenter til jubileet i 1998. Den kan fås hos Thorbjørn Johan Sander.

Døveorganisasjonen i kamp gjennom 75 år

Norges Døveforbund 1918-1993

bok_døveorganisasjonen_i_kamp_gjennom_75_år

Dette er boken om Norges Døveforbunds historie. Her kan man finne alt vesentlig om de saker forbundet har kjempet for i løpet av sine 75 år. Problemer som er løst, merkesaker som er lykkelig gjennomført, men også skiftende syn på mange forhold etter hvert som situasjonen har endret seg på ulike områder. Stikkord som døves adgang til å kjøre bil, forsikring på like fot med andre, tegnspråk i døveskolene, utbygging av tolketjeneste, geistlig betjening, videreutdanning, yrkesopplæring, teksting av TV-programmer, teksttelefon og en mengde andre saker som har hatt stor betydning for døves og sterkt tunghørtes situasjon i samfunnet.Boken er en sterk dokumentasjon på betydningen av å ha en sterk organisasjon, og at det nytter å kjempe.

Boken er på 424 sider + omslag, utgitt 1993 av Norges Døveforbund og den kan fås ved henvendelse til forfatteren (meg).

Trondheim Døveforening gjennom hundre år 1898-1998

bok_trondheim_døveforening_gjennom_hundre_år_1898-1998

Boken inneholder historien om landets tredje eldste døveforening, hvis navn ved stiftelsen var Døvstumforeningen i Trondhjem, og fram til jubileumsåret 1998.

Boken er på 128 sider + omslag, utgitt av Trondheim Døveforening til jubileet i 1998, og den kan fås ved henvendelse til foreningen.

Døves Kirke 100 år 1894-1994

bok_døves_kirke_100_år_1894-1994

Denne boken begynner med døves situasjon før vi fikk egen kirkelig betjening for døve, da døve samledes til enkle andakter i private hjem. Så kom døveskolen og dens lærere inn i bildet, og kampen for å få en egen døveprest startet. Døveforeningen i Oslo hadde en tid sterk styring med utviklingen.
Man fikk gjennombrudd både med egen prest og egen kirke, og Rådgivende komité for den geistlige betjening av døve ble opprettet som statlig kontrollorgan.
Så følger vi utviklingen med en voksende kirkelig betjening, menighetsråd osv. Denne boken dreier seg likevel hovedsakelig om utviklingen i Oslo-området. Det er altså først og fremst Oslo døvekirkes historie, og boken ble utgitt nettopp til Oslo døvekirkes 100 års jubileum i 1994.

Boken er på 96 sider + omslag, og den kan fås ved henvendelse til Døvekirken i Oslo.

Med landets døve gjennom hundre år – Del I

Bergen Døveforening 1880-1980
Del I, 1880-1930

bok_med_landets_døve_gjennom_hundre_år_del1

Boken begynner med litt historie om døves situasjon før vi fikk skoler for døve, og så en kort historikk om Bergens Døvstumme-Institut, 1850-1895.
Døveskolen spilte en viktig rolle da Bergens Døvstummeforening ble opprettet i 1880, og skolens bestyrere ble formenn i denne foreningen inntil skolen ble nedlagt. Deretter ble det store omveltninger. Foreningen fikk ”preste-styre”, og denne situasjonen varte lenge.
Vi følger utviklingen i organisasjonen og den langsomme framgangen på ulike områder i Bergen og på landsplan.

136 sider + omslag. Utgitt av Bergen Døveforening. Kan fås ved henvendelse til Bergen Døvesenter.

Med landets døve gjennom hundre år – Del II

Bergen Døveforening 1880-1980
Del II, 1931-1980

bok_med_landets_døve_gjennom_hundre_år_del2

Boken er en fortsettelse av bind I, og er en sterk dokumentasjon om hvordan døve selv etter hvert overtok styringen. På mange områder ble det gjennomslag for døves merkesaker i denne perioden. Døve fikk også merkbar innflytelse i skole, muligheter i arbeidslivet, oppnådde etter hvert mange rettigheter og fungerte bedre og bedre i samfunnet.

Vi følger også med i problemene i det harde trettiårene og gjennom krig og okkupasjon.

216 sider + omslag. Utgitt av Bergen Døveforening. Kan fås ved henvendelse til Bergen Døvesenter.