Om meg

Familien:

Mine foreldre: Fødested:
Thorbjørn Tostensen Sander, gårdbruker, f. 1899, død 1978  Sander
Johanne Cecilie Sander (f. Engebretsen), poståpner, f. 1896, død 1987  Skarnes
Mine søsken: Bosted:
Annie Therese, gift Aas, f. 1921, død 1978 Oppstad, Skarnes.
Jenny Helene Sander, f. 1924, død 2013 Sander.
Sigrid Kristine, gift Moss, f. 1925, død 2016 Sander.
Harry Reidar Sander, f. 1931, død 2013 Sander. – Drev slektsgården på Sander, gnr. 56, bnr. 9, som ble overtatt av hans sønn, Kjell Vidar Sander, men som ga opp våren 2018.

Jeg ble født på Sander 7. mai 1928, og giftet meg 18. august 1951 med Marta Hartveit fra Bergen, født 6. august 1925.

Thorbjørn Johan Sander
Thorbjørn Johan Sander
Marta Hartveit Sander
Marta Sander           (f. Hartveit)
Våre barn: Bosted:
Marit Sissel Sander Åmot, f. 1953, gift med Frode Åmot Rådal, Bergen
Tor Sander, f. 1957, gift med Britt Sissel Frøyen Nesttun, Bergen
Atle Sander, f. 1959, gift med Anne Marie Sander (f. Olafsen) Ås i Akershus
Elin Jorunn Sander, f. 1963, samboer med Ørnulf Halvorsen til høsten 2018 Bergen sentrum
Anne-Kristin Sander Naurstad, f. 1965, gift med Thorbjørn Naurstad Nordvik, Bergen
Hilde-Gunn Sander, f. 1967, gift med Jarle Christensen Stavanger

Vi har 12 barnebarn, og per våren 2019 ett oldebarn.

Bosted:

Vi bor i Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis (Bergen)

Vi har «fritidshuset» Dala i Dalabakken 45, 2116 Sander (Sør-Odal)

Jeg er medlem i, per våren 2019:

 • Norges Døveforbund
 • Bergen Døvesenter
 • Norsk Døvehistorisk Selskap
 • Døves Idrettsklubb, Bergen
 • Døvemuseets Venner, Trondheim
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Huseierforbund
 • Norsk Kommuneforbund
 • Sør-Odal Slekts- og Historielag
 • Sør-Odal Bygdeliste (støttemedlem)
 • Bergen Nei til EU

Mine tillitsverv og lignende per våren 2019:

 • Redaktør for Nye Journal for Døve
 • Varasekretær i Norsk Døvehistorisk Selskap
 • Forretningsfører i Norsk Døvehistorisk Selskap
 • Leder i Norges Døveforbunds arkivutvalg

Mine siste bokprosjekter:

«Slektsbok for slekten Sander fra Sør-Odal», som ble utgitt i 2013. Boken er trykt hos Bodoni AS i Bergen. Den er på 336 sider + omslag i stort format, A-4. Den gir en oversikt over slekten fra Torbjørn Borgen på Lille Borgen i Ullensaker ca. 1590, slektens vandring derfra til Oppi i Sør-Odal og derfra til Sander, og så en nær fullstendig omtale av alle etterkommerne etter Tosten Jensen Sander (1807-1900) sine 11 barn. Boken koster kr 300 og fås bare hos forfatteren.

«God dag, mann… Spøk og alvor fra hørselshemmedes verden» utkom før jul 2009 på Kolofon Forlag AS, Oslo. 186 sider + omslag. Den er nå utsolgt.

«Vi som ikke hørte flyalarmen.» Døve og hørselshemmedes situasjon under krig og okkupasjon 1939-45. Utkom på Sigma Forlag AS, Bergen, i 2006. 206 sider + omslag. Den er nå utsolgt.

Bok under arbeid: «Hørselshemmede i verdenslitteraturen» (en antologi). Den vil muligens utkomme i 2019.

Interesserte kan kontakte forfatteren, Thorbjørn Johan Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis,       e-post: tj-sand@online.no.

Påskjønnelser:

 • Æresmedlem i Bergen Døveforening
 • Norges Døveforbunds hedersmedalje i gull
 • Jonasprisen, fra Universitetet i Oslo
 • Dansk Døvehistorisk Selskabs pris
 • Bergen Døves Idrettsklubbs gullmerke
 • H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull (bildet)
 • Æresmedlem i Norsk Døvemuseums Venneforening